Hopp til innholdet
NM utfor 2017
28. februar 2023
Nyhet

Sparebankene støtter VM-søknad

Sparebanken Narvik, Sparebank 1 Nord-Norge og Sparebank 68° Nord støtter arbeidet for et VM i alpint til Nord-Norge med 5 millioner kroner over en 3-årsperiode.

- Søknadsarbeid og internasjonal lobbyering er et langsiktig arbeid, og det koster. Støtten vi får fra bankene, er fantastisk og helt avgjørende, sier en glad Erik Plener, daglig leder for Alpin-VM 2029 AS.

Sparebanken Narvik, Sparebanken 68° Nord og Sparebank1 Nord-Norge står bak denne sponsorpakken. 

De samme bankene var sammen med kraftselskap, fylker m.fl. også sponsorer helt i starten; da VM-ideen i samarbeid med Norges Skiforbund ble utviklet til et konsept som siden er markedsført overfor alpinverden og FIS, det internasjonale skiforbundet.

En maraton

- Hver for seg skal sparebankene støtte opp under allmenne formål, bidra til å styrke lokalsamfunn og region. Et VM i Narvik og Nord-Norge er et stort og godt fellesskapsprosjekt, der vi i lag kan bidra på en måte som gir en helt annen styrke, sier Jens-Kristian Dybwad, banksjef for personmarked i Sparebank1 Nord-Norge.

Han understreker at VM-arbeidet er som en maraton:
- Det visste vi allerede da vi innledet samarbeidet med VM-selskapet, sier Dybwad.

Internasjonalt nivå

Leif Jørgen Jakobsen, lokalbanksjef for Sparebank 68° Nord, Ofoten, fremhever at bankene er seg bevisst at spesielt det internasjonale VM-arbeidet er krevende. 

- Narvik, Nord-Norge og Skiforbundet konkurrer og må levere på et høyt internasjonalt nivå. Det krever kompetanse, ressurser og tålmodighet. Derfor er det nødvendig at flere deltar i dugnaden – banker, fylker og andre. Vi må løfte i lag, sier Jakobsen.

Ringvirkninger

Adm. direktør Paul Carsten Holst i Sparebanken Narvik legger vekt på at det er sjelden at Nord-Norge har en mulighet som VM – og at det er svært gledelig når landsdelen står samlet som i denne saken.

- Vi snakker om verdens nest største vinteridretts-arrangement. Ringvirkningsanalysen fra Menon viser at arrangementet gir svært positive ringvirkninger for næringslivet i regionen og for reiselivet spesielt, sier Paul Carsten Holst.

Være tilstede

VM-selskapets daglige leder, Erik PIener, understreker at støtten fra banker og bl.a. fylke gir mulighet til å spisse og intensivere det internasjonale arbeidet.

- Vi må være tilstede, og vi benytter kompetanse og personer med internasjonalt nettverk. Og vi må ved egne arrangement og i nært samarbeid med Skiforbundet vise og bevise at vi har den kompetansen som trengs, sier Erik Plener.

- Europacup-finalen fra 13. til 19. mars i år er også et ledd i våre forberedelser og utvikling av egen organisasjon, sier han.

FIS Council tildeler Alpin-VM 2029 på sitt møte i Reykjavik i mai 2024.

Tre nordnorske banker bidrar sterkt til det langsiktige arbeidet for et VM i alpint til Narvik og Nord-Norge. Fra venstre Jens-Kristian Dybwad fra Sparebank1 Nord-Norge, Erik Plener i VM-selskapet, Leif Jørgen Jakobsen i Sparebank 68° Nord og Paul Holst i Sparebanken Narvik. Foto: Tina Føre Frantzen.