Hopp til innholdet

Er det prosjekter som ikke kan få støtte?

Eksempler på tiltak vi ikke støtter:

  • Offentlige formål
  • Tiltak som medfører økonomisk vinning for enkeltpersoner
  • Tiltak som understøtter pågående drift i kommersiell eller offentlig virksomhet
  • Ordinær drift, herunder husleie og lønn
  • Vedlikehold eller oppgradering av gamle bygg
  • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer
  • Jubileer og jubileumsbøker
  • Religiøse eller partipolitiske tiltak
  • Tiltak som har uforholdsmessig negativ effekt på FNs bærekraftsmål

Gå tilbake til kriterier.