Hopp til innholdet

Søk om støtte

Les våre søknadskriterier og søk om støtte til det du brenner for.

Gavetildelinger

Søknadskriterier

Du må ha eget organisasjonsnummer, lokal tilknytning og formålet må være tiltak i Narvik- og Midt-Troms regionen.

Prosjektet bør være tidsavgrenset eller gå til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter.

Prioriterte formål

  • Vi støtter prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånd
  • Prosjekter vil bli sett i samsvar med FNs bærekraftsmål, hvor spesielt tiltak som kan bidra til å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftig utvikling ønskes gjennomført
  • Vi ønsker at støtten skal utløse gode krefter ved å støtte tiltak som skaper aktiviteter, møteplasser, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet
  • Vi støtter tiltak som formidler historie, viderefører tradisjoner og som øker interessen for kunst og kultur
  • Lokale gaver tildeles med bakgrunn i innkomne søknader, men kan også komme som et resultat av proaktivitet fra bankens side

Se oversikt over hva vi ikke støtter.

Søknadsfrister

Vårens gavetildeling er gjennomført. Neste søknadsperiode starter 1. september 2024.