Hopp til innholdet
Rådiversamtale i Sparebanken Narvik
Bærekraft

Åpenhet i Sparebanken Narvik

Vi er åpen og transparente om vårt arbeid med bærekraft - for at du som kunde skal vite hvilken påvirkning Sparebanken Narvik har på omverden, også via vår verdikjede.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Vi starter med oss selv

I Sparebanken Narvik utfører vi aktsomhetsvurderinger for å minimere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk for klima og miljø.

Vi aksepterer ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk på klima og miljø. 

Vi stiller krav til våre leverandører og forretningspartnere

Sparebanken Narvik jobber aktivt for å ha en ansvarlig verdikjede. Ved å inngå ansvarlige avtaler og foreta aktsomhetsvurderinger med andre virksomheter, bidrar dette til å ta ned bærekraftsrisiko.

Vi aktsomhetsvurderer nye avtaler for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og/eller anerkjente prinsipper og rammeverk for klima/miljø. Vi gjennomgår eksisterende avtaler løpende. Sparebanken Narvik har en egen innkjøpspolicy som aktivt blir fulgt opp fra banken sin side. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder. 

Vi stiller krav til virksomheter vi investerer i

For fonds- og investeringsprodukter benytter banken Eika Kapitalforvaltning AS (EKF). EKF har tydelige retningslinjer som bestemmer hva slags selskaper og industrier vi ikke investerer i. Etiske retningslinjer skal sikre at investeringsproduktene forvaltes på en måte som er i samsvar med verdigrunnlaget til Eika Kapitalforvaltning AS. Retningslinjer for ansvarlige investeringer og andre dokumenter finnes her.

Sparebanken Narvik vil svare på eventuelle ytterlige spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Spørsmål kan stilles ved å benytte post@sn.no.