Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde i november måned en positiv avkastning på hele 4,8%. Resultatet er 0,30% sterkere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 4,5%. Hittil i år har fondet en absolutt avkastning på -5,94%, hvilket vil si at Eika Norge lå 0,62% bak sin referanseindeks ved utgangen av måneden.

Vi minner igjen om at Eika Norge har valgt å ekskludere Kongsberg Gruppen fra sitt investeringsunivers grunnet sin eksponering mot global våpenvirksomhet. Denne aksjen er opp 48% hittil i år og reduserer fondets meravkastning med 0,91%. Justert for Kongsberg Gruppen er den norske aksjeporteføljen 0,29% foran sin referanseindeks – OSEFX.

Markedsutvikling:

Energi- og Materialsektoren dominerer fortsatt på Oslo Børs og disse sektorene er sensitive til det globale råvaremarkedet. Fokuset etter resultatsesongen har derfor skiftet fra selskapstall til makroøkonomi.

I det siste har Kina indikert at de ønsker å lette på covid19 restriksjonene, hvilket åpner for mer økonomisk aktivitet i landet. Økt økonomisk aktivitet i Kina har ført til mindre eksport av råvarer og et strammere råvaremarked i Europa. For Oslo Børs slår dette ut på to måter;

  • Selskaper som produserer aluminium, som Norsk Hydro, vil tjene mer penger.
  • Selskaper som bruker aluminium til produksjon av produkter, som Autostore, vil tjene mindre penger. 

Av andre råvarer som har stor påvirkningskraft i det norske markedet er Olje og Gass. Etter at Europa innførte et pristak på russisk olje, har oljeprisen falt, hvilket påvirker både olje- og oljeservice selskapene. Oljeselskapene ble i første omgang påvirket gjennom mindre inntjening på salg i dag, og ved færre leteprosjekter etter olje som reduserer fremtidig inntjening. Deretter påvirkes oljeservice selskapene som vil få mindre inntjening som følge av færre kontrakter fra oljeselskapene. Materialer, Olje og Oljeservice utgjør til sammen 37% av Eika Norges referanseindeks – OSEFX.

Blant aksjene som gikk best i november måned var halvlederselskapet Nordic Semiconductor. Selskapet har opplevd mye flaskehalser knyttet til leveranse av deler fra Taiwan Semiconductor som leverer kretsbord til halvledere. Taiwan Semiconductor produserer på full kapasitet og opplever ekstrem etterspørsel. Dette førte til at Warren Buffet – en av verdens mest kjente investorer – investerte stort (ca. BNOK 40) i selskapet i november. Nordic Semiconductor er eksponert mot mye av den samme etterspørselen og endte opp 20,62% i november måned. 

Aker Solutions falt mye grunnet et stort nedsalg fra den norske stat gjennom Nærings- og Fiskeridepartementet i starten av måneden. Kun få dager senere kom det melding fra Equinor om at Wisting-prosjektet i Barentshavet blir utsatt, hvilket skulle være en stor inntektskilde for Aker Solutions. Aksjen endte ned 8,92% i november måned. 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.