Eika Norden steg med 6,6% i november. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med 6,4%, målt i norske kroner, og Eika Norden leverte en meravkastning på 0,13% mot den nordiske referanseindeksen. Så langt i år*) er fondet ned -8,8%. Dette er 4,2% bedre enn referanseindeksen som er ned -13%.

Noe av optimismen i markedet skyldes forhåpninger om at rentetoppen er nær og at vi dermed kan få en mindre dyp konjunkturnedgang, noe som blir omtalt som en «myk landing». 

November var en sterk måned for aksjemarkedet og fortsatte oppgangen fra oktober, preget av økende risikovilje og optimisme blant investorer. Aksjemarkedene i Sverige, Danmark og Finland steg med rundt 7%, mens Norge løftet seg med 4%. Oppgangen i Norden gjenspeilte stigende børser rundt om i verden. Forventninger om lettelse i Covid-tiltak i Kina førte til en oppgang på hele 27% på Hang Seng indeksen ved Hong Kong-børsen, den største månedlige oppgangen siden 1998. I aksjemarkedet var det hovedsakelig vekstsensitive selskaper innenfor industri og konsumvarer som ledet an oppgangen. 

Noe av optimismen i markedet skyldes forhåpninger om at rentetoppen er nær og at vi dermed kan få en mindre dyp konjunkturnedgang, noe som blir omtalt som en «myk landing». Dette avspeiler seg i rentemarkedet der renten på 10-årig amerikansk statsobligasjon falt fra 4,2% til 3,6% gjennom november.   

Selv om veksttakten i global økonomi forventes å være svak inn i 2023 er det likevel noen positive tegn:

  • Kina prøver mer aktivt å stimulere økonomien
  • Energi-situasjonen i Europa er noe mindre tilspisset
  • Forbrukertilliten i Europa og USA er stabilisert. 

Etter 3. kvartal er inntjeningsestimatene til selskapene for 2023 kuttet mindre enn fryktet. Vi beskrev 3. kvartalstallene i forrige måneds investorbrev ved å observere at «faktisk rapporterer flere industriselskaper fortsatt rekordstor ordreinngang. Med leveranse på disse ordrene gjennom 2023 så er mange selskaper godt rustet til å klare seg gjennom en nedgangskonjunktur». 

Det overordnede synet til forvalterteamet i Eika Norden er altså at inntjeningen i nordiske selskaper vil holde seg på et godt nivå inn i 2023. Det er noen tydelige unntak, som f.eks. innenfor sykliske forbruksvarer og eiendom, men disse sektorene er en forholdsvis liten del av investeringsuniverset, og inntjeningsestimatene i disse sektorene er nå mer realitetsorientert.  

Bidragsytere i Eika Norden:

  • Av porteføljebidrag fra enkeltselskaper målt i norske kroner var det danske farmasiselskapet Novo Nordisk fondets beste bidragsyter. Aksjen løftet seg 8,1% i november på bakgrunn av fortsatt optimisme rundt selskapets produkter for behandling av fedme og diabetes. Selskapet rapporterte også sterke kvartalstall tidlig i november.
  • Industriselskapet Atlas Copco var nest beste bidragsyter med en kursoppgang på 8,6%. Selskapet rapporterte om en sterk ordrebok inn i 2023 da 3. kvartalstallene ble offentliggjort, i tillegg holdt selskapet en kapitalmarkedsdag i midten av november hvor investorer fikk synliggjort gode fremtidige vekstmuligheter til Atlas Copco.
  • Et annet farmasiselskap, Genmab, bidro også godt og var opp 12.8% efter å ha rapportert sterke tall og samtidig hevet utsiktene for inntjening i 2022. 
  • På den svake siden bidro Securitas negativt med en nedgang i aksjekursen på -6,5%. Etter en sterk oppgang i oktober falt aksjekursen til Securitas tilbake i november. Selskapet har fortsatt en attraktiv prising og har en relativ defensiv forretningsmodell.  
 
 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.