RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 1,13% i august. Hittil i år er avkastningen 7,25%.

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i august. Det har også vært mange nye utstedelser de siste ukene.
Norges Bank hevet styringsrenten som forventet med 0,25%-poeng i august og forventes å øke ytterligere i løpet av høsten.

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

Nye poster siste måned er Landsbankinn, Axactor, Sdiptech og Okea, mens vi har solgt ut Arion Banki og Luminor Bank. 
Gjennomsnittlig løpetid er 2,21 år og rentedurasjonen er 0,50. 

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå nær historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.