Sammen skaper vi gode opplevelser

Sammen med kunder, ansatte og samarbeidspartnere ønsker vi å bidra til å skape et attraktivt lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle. Finn ut hvordan vi bidrar til lokalsamfunnet gjennom årlige gavetildelinger, sponsoravtaler og talentstipend.
Pakke med penger

Gavemidler

Gavemidler er den delen av bankens overskudd som går til gode formål i vår region. Det er kundene som eier oss, og derfor er det de som skal få glede av at det går godt for banken.
Idrettsdrakt med pengesekk

Samarbeidsavtaler

Vi har valgt å fokusere på samarbeidsavtaler med lag og foreninger som jobber for et bredt og positivt tilbud i lokalmiljøene, hvor målet er gjensidig engasjement.
Stjerner, folk og bokstaver som skriver talent

Talentstipend

Vi heier på unge talenter! Sparebanken Narvik deler ut 30.000,- til 10 personer mellom 16 og 25 år. Talentstipendet er for de som er i startgropa av karrieren, og skal hjelpe talenter ett skritt nærmere drømmen sin. 

Spørsmål kan sendes til: