Vårens søknadsperiode er gjennomført, og søknader om støtte på opptil 100.000 har raskere behandlingstid. Øvrige søknader som ble sendt inn innen 1. april får svar innen slutten av juni.

Vi får mange søknader i løpet av året, og neste søknadsrunde starter 1. august.