Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Vi starter med oss selv
I Sparebanken Narvik utfører vi aktsomhetsvurderinger for å minimere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk for klima og miljø.

Vi aksepterer ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk på klima og miljø. 

Vi stiller kraft til våre leverandører og forretningspartnere
Sparebanken Narvik jobber aktivt for å ha en ansvarlig verdikjede. Ved å inngå avtaler med andre virksomheter, åpner man også for økt bærekraftsrisiko. 

Vi aktsomhetsvurderer nye avtaler for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og/eller anerkjente prinsipper og rammeverk for klima/miljø. Vi gjennomgår eksisterende avtaler løpende. Sparebanken Narvik har en egen innkjøpspolicy som aktivt blir fulgt opp fra banken sin side. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder. 

Vi stiller krav til virksomheter vi investerer i
I Eika Kapitalforvaltning er vi åpne om hva vi investerer i, og ikke minst hva vi IKKE investerer i. På våre hjemmesider legges det hver måned ut oppdatert informasjon over alle eiendelene i våre fond. Vi har tydelige retningslinjer som bestemmer hva slags selskaper og industrier vi ikke investerer i.

Se informasjon om våre etiske retningslinjer.

Spørsmål
Sparebanken Narvik vil svare på eventuelle ytterlige spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Spørsmål kan stilles ved å benytte post@sn.no