Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar

Samfunnsansvaret til banken har vært en sentral del for verdiskapning og utvikling i våre markedsområder gjennom 120 år. Bankens aktiviteter skal søre for balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring. Finn ut hvordan vi jobber med bærekraft, og les våre tips til hvordan du kan ta mer bærekraftige valg.

Bærekraft er en del av Sparebankenes DNA

Lokalbankene ble opprettet for å bidra til økonomisk og sosial bærekraft i våre lokalsamfunn. I vår tid handler bærekraft både om å ivareta lokalsamfunnet, og om å løse store, globale utfordringer som klimaendringer, tap av naturmangfold, og manglende respekt for menneskers rettigheter. 
Derfor er det naturlig at samfunnsansvaret til banken videreføres og utvides når samfunnet stilles overfor nye utfordringer. I bankens bærekraftrapport for 2022 finnes informasjon om hvordan vi jobber med bærekraft, klimarisikovurderinger, fremgang og målsettinger for årene fremover.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang på informasjon.
FNs 17 bærekraftmål

FNs bærekraftsmål

Vi skal bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Se hvilke mål banken har særlig fokus på.
Tina Føre Frantzen med Miljøsertifisering i Sparebanken Narvik

Sparebanken Narvik er Miljøfyrtårnsertifisert

Sparebanken Narvik ble miljøfyrtårnsertifisert i november 2020. Banken forplikter seg med det til årlig å levere en miljø- og klimarapport, i tillegg til å kontinuerlig jobbe med ressursbesparende tiltak og en mer miljøeffektiv virksomhet.

Bærekraftige produkter - det skal lønne seg å ta grønne valg

Har du innspill eller tilbakemeldinger?

Vi er forpliktet til å gjøre positive endringer og jobber kontinuerlig for å være en mer bærekraftig og samfunnsansvarlig bank. Din tilbakemelding kan bidra til å forme og forbedre våre bærekraftinitiativer ytterligere.