Derfor er det naturlig at samfunnsansvaret til banken videreføres og utvides når samfunnet stilles overfor nye utfordringer. I bankens bærekraftrapport for 2022 finnes informasjon om hvordan vi jobber med bærekraft, klimarisikovurderinger, fremgang og målsettinger for årene fremover.