Hopp til innholdet
Banksjef Paul Carsten Holst og klubbleder Cato Fredriksen med samarbeidsavtalen signert.
Signert: Adm. direktør Paul Carsten Holst (Sparebanken Narvik) og klubbleder Cato Fredriksen (Narvik Turnforening) har signert avtalen som markerer starten på et nytt, langsiktig samarbeid.
Nyhet

Banken går inn som hovedsponsor av Narvik Turnforening

På starten av året gikk Sparebanken Narvik inn som ny hovedsamarbeidspartner av Narvik Turnforening med en treårig avtale som markerer starten på et nytt, langsiktig samarbeid.

- Å lande en ny treårig hovedsponsor er gledelig og ikke minst en stor motivasjonsfaktor for hele klubben. Med Sparebanken Narvik som partner kan vi tenke langsiktig rundt driften av Narvik Turnforening. Banken har bevist at de skjønner vårt behov, og har vært med oss hele veien når prosjektene er gode, sier klubbleder Cato Fredriksen.

Har bidratt til flere av klubbens investeringer

Sparebanken Narvik har vært med på alle investeringene til Narvik Turnforening de siste årene, blant annet 1 million kroner for å realisere den nye turnhallen i 2020, og 325 000 kroner i 2023 for å fullfinansiere det nye frittståendefeltet.

Når banken tar steget opp som hovedsponsor får turnforeninga økte rammer og langsiktighet i tilbudet sitt: 

- Vi er imponert over jobben som legges ned i Narvik Turnforening og er stolte over å gå inn som hovedsamarbeidspartner. Det er den største idrettsklubben i Narvik i antall aktive medlemmer, og en klubb med økende aktivitetsnivå. For banken er det naturlig å støtte idrettsklubber og aktiviteter som gjør det attraktivt å bo og vokse opp i regionen, sier Paul Carsten Holst, adm. direktør i Sparebanken Narvik. 

Fokus på inkludering, idrettsglede og samarbeid

Narvik Turnforening har gått fra rundt 300 medlemmer til tett på 500 siden de flyttet inn i den nye turnhallen. Det er stor pågang og idrettsforeningen har fortsatt lang venteliste. 

- Klubben legger stor vekt på inkludering og idrettsglede. De tilbyr trening til barn helt nede i 2-3 års alderen, og opp til godt voksene. I tillegg inviterer de til og tilbyr samarbeid med andre idrettsklubber som fotball, hockey og alpint. Vi ønsker å legge til rette for at klubben kan fortsette med gode initiativ og tiltak i årene fremover, fortsetter Holst. 

Cato Fredriksen og styret i turnforeningen takker for tilliten og er allerede i gang med de fremtidige planene. 

- Vi jobber hardt for både å lage et bedre tilbud for hele klubben og for å oppgradere utstyret vårt, og da er det viktig med en god partner slik at vi kommer i gang, avslutter Fredriksen. 

Allerede lørdag 1. juni har klubben invitert til Barnekretsturnstevne for klubbene i nordre Nordland, der vel 400 barn skal få vise frem sine kunster.