Hopp til innholdet
Rune Edvardsen, Omar Mekki og Tina Føre Frantzen
Ordfører Rune Edvardsen, daglig leder i Guttas Campus Omar Mekki, og markedsansvarlig i Sparebanken Narvik Tina Føre Frantzen.
Nyhet

Læringscampen Guttas Campus har vært en suksess sør i landet. Nå kommer tilbudet til Narvik

Sparebanken Narvik sikrer at læringscampen etableres lokalt når den kommer til Nord-Norge for første gang sommeren 2022, gjennom å kjøpe inntil 10 plasser til 500.000 kroner.

Til sommeren vil det komme et nytt tilbud for gutter som skal begynne i 10. klasse som opplever skolen som utfordrende, men som ønsker å forbedre seg både faglig, sosialt og personlig. Tilbudet heter Guttas Campus og er en to ukers intensiv læringscamp for gutter mellom 15-16 år. I tillegg vil guttene følges opp av mentorer hver annen uke gjennom hele 10. klasse.

 

22 prosent av ungdommen faller ut av videregående skole hvert år, og det er flere gutter enn jenter som dropper ut. Det koster samfunnet 15,9 millioner kroner per ungdom som faller utenfor og ikke blir en del av arbeidslivet. 

 

Daglig leder i Guttas Campus, Omar Mekki, forteller at allerede fra skolestart ligger gutter etter jentene, og at guttene generelt gjør det dårligere enn jentene gjennom hele grunnskolen. Tilbudet er forebyggende arbeid som starter siste året på ungdomsskolen. Målet er å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling, slik at de kan gjennomføre videregående, og med dette øke sjansen for å komme seg ut i jobb. 

Deltakelse er frivillig og gratis for guttene, og det jobbes like mye med karakterstyrker som med fag. I videoen nedenfor forteller fire gutter som var med på Guttas Campus i 2019 om sin opplevelse:

Campen i Nord-Norge skal avholdes på Grøtavær leirskole i Harstad de to første ukene i sommerferien. Der vil 27 gutter fra skoler i Narvik, Harstad, Ibestad og Tjelsund delta. Det er fortsatt plass til flere deltakere, og søknadsfristen er 31. mars. Les mer om campen og søk direkte hos Guttas Campus her.

Campen som ble etablert i 2017 er et spleiselag mellom offentlig og privat sektor, og har vært stor suksess både på Vestlandet og i Oslo. Adm. direktør i Sparebanken Narvik, Elling Berntsen, har latt seg inspirere av gutteleiren. Derfor ville banken sikre at tilbudet etableres lokalt når suksessen Guttas Campus skulle starte opp i Nord-Norge: 

- Vi er glade for å kunne realisere et tiltak som bidrar til sosial bærekraft og samfunnsutvikling lokalt. Vi vet at det er utfordrende for ungdommen i dag, og Guttas Campus har et veldig flott og gjennomtenkt opplegg med viktige verdier - verdier som skal styrke guttenes forutsetninger for å mestre livet.

Banksjefen mener også at konseptet har et viktig, langsiktig perspektiv, da campen bidrar til økt utdannelse og kunnskap for de lokale lærerne som blir rekruttert til campen og oppfølgingen.

Guttas Campus har rekruttert en lærer fra Narvik ungomdsskole, Ann-Helen H. Sedolfsen, og en miljøarbeider fra Narvik Videregående skole, Thomas Holmstrøm.

Ordfører Rune Edvardsen er veldig fornøyd med at tilbudet endelig etableres i Narvik.
- Jeg er veldig glad for at vi får opp dette tilbudet også hos oss. Jeg og ordføreren i Harstad har hatt dialog om Guttas Campus allerede for et par år siden. Nå gjør Sparebanken Narvik det mulig. Dette er et viktig tilbud, og jeg håper det slår også hos oss, slik det har gjort andre steder, sier Rune Edvardsen.
Rune Edvardsen og Tina Denstad fra Narvik Kommune, Tonje Sollie, Elling Berntsen og Tina Føre Frantzen fra Sparebanken Narvik tar i mot daglig leder Omar Mekki og styremedlem Thea Birgitte Johansen fra Guttas Campus. Foto: Narvik kommune.