Hopp til innholdet
Røde Kors Hjelpekorps tester ut sin nye ATV
Egil Eliassen tester den nye ATVen sammen med Thea Synnøve Brønmo og Tina Føre Frantzen i Sparebanken Narvik.

Ny ATV til Narvik Røde Kors Hjelpekorps

Sparebanken Narvik overrasket Narvik Røde Kors Hjelpekorps med 450 000 kroner til innkjøp av ny ATV med pasientbåre, for å øke sikkerheten og beredskapen i naturen.

Administrativ leder i Narvik Røde Kors Hjelpekorps, Erik Eide Bye, og operativ fagleder, Egil Eliassen, hadde hatt en gjennomgang med banken av hva hjelpekorpset driver med. 

Banken ble veldig imponert over den unike motivasjonen de har til å utføre risikable redningstjenester på fritiden, slik at de kan hjelpe medmennesker og styrke lokalsamfunnet vårt. Når vi fikk muligheten til å bidra med utstyr som øker beredskapen og sikkerheten både for mannskapet som skal frakte seg selv, og pasientene de bærer tilbake, tok det ikke lang tid for oss å beslutte at vi skulle realisere ønsket deres om en ny ATV.

Overrasket de frivillig medlemmene

Frivillige og tillitsvalgte i Narvik Røde Kors hjelpekorps var torsdag kveld samlet i Tore Hunds gate. Med 65 godkjente medlemmer på alarmlista står de til enhver tid klare for å rykke ut på aksjon, enten det er å lede snøskredaksjoner, utføre tauredningsoppdrag i fjellsider og trange sjakter, finne og evakuere hardt skadde personer langt til fjells, og mye mer.

Det er gledelig for lokalbanken å få bidra med denne gaven. Vi ønsket å vise vår takknemlighet for den fantastiske innsatsen medlemmene av beredskapsorganisasjonen dedikerer fritiden sin til.

Vi kan alle oppleve, eller kjenne noen, som sannsynligvis vil få bruk for hjelpekorpsets disposisjon på et eller annet tidspunkt. Det handler også om den tryggheten å vite at «noen kommer», hvis man skulle bli utsatt for en ulykke, naturkatastrofer eller være savnet. 
Tilnærmingen folk har til friluftsliv har blitt annerledes, og hjelpekorpset har observert en endring i hvordan vi bruker naturen i regionen. De siste fem årene har det blant annet vært økt utrykning i mellomsesongene i forbindelse med terrengsykling og skikjøring. Med en ny ATV vil de kunne dekke et mye større område i en leteaksjon, også i terreng, og de får fraktet mer personell, tryggere og raskere ut i terrenget.

- Det her var bare helt fantastisk, sa en rørt Egil Eliassen, og fortsettet: Jeg kan love at når kjøretøyet ankommer byen, så skal vi stoppe ved banke n så alle ansatte kan få bivåne ankomsten av ATV-en. Tusen, tusen takk!

Sammen skaper vi gode opplevelser!