Hopp til innholdet
Foto av hele staben i Sparebanken Narvik med gavesjekk på 7 millioner kroner
05. oktober 2023
Nyhet

Gir sju millioner til operasjonsrobot

Vi gir 7 millioner kroner til aksjonen for operasjonsrobot på nye UNN Narvik

Et godt og fullverdig helsetilbud er en bærebjelke og absolutt nødvendighet i et levende lokalsamfunn. Det er fortsatt slik at vi blør ikke saktere i Narvik, og sykehuset med mange ansatte gjør en livsviktig jobb for oss som har valgt å bo og jobbe i Narvikregionen, sier adm. direktør Paul Carsten Holst. 
Banken gir 7 millioner kroner til finansiering av operasjonsrobot til nye Narvik Sykehus fordi vi ønsker å styrke Narvik sykehus, ikke bygge det ned. Sykehusstruktur handler om trygghet, og lik rett til gode helsetjenester vil også påvirke hvor folk kommer til å bosette seg.

 

- Når oppbygging av fagmiljø og kompetanse ved sykehuset i Narvik ikke synes å prioriteres høyt av Helse Nord er det viktig at vi alle lokalt har engasjement og kjemper for at godt og solid sykehustilbud. Å opprettholde og bidra til utvikling av et sterkt Narvik sykehus er noe vi alle må være opptatt av, fortsetter Holst.

En operasjonsrobot vil gjøre det attraktivt for kirurger å søke seg til Narvik. Dermed får man både et godt fagmiljø, et bedre pasienttilbud og et insentiv som vil gjøre det attraktivt å flytte hit. Sykehuset i Narvik vil bygge et fagmiljø rundt operasjonsroboten. 

Operasjonsroboter er fremtiden for kirurgiske inngrep og gjør at sykehuset kan både utvikle og tiltrekke seg kirurgisk kompetanse. 

Banken er takknemlig for at vi i dag har et fullverdig sykehustilbud i Narvik. For oss utgjør de som jobber der en forskjell. De gjør det tryggere å bo her, og de hjelper til når vi som enkeltmennesker eller familier rammes av sykdom.

Dette er ikke bare lokalsykehuset for oss i Narvikregionen, men også for store deler av Midt-Troms. Mange har kortere reisevei hit enn til UNN i Tromsø, og et fullverdig sykehus vil også bidra til å avlaste UNN i Tromsø.

Gaven er også en anerkjennelse fra oss i Sparebanken Narvik til de som arbeider i og for Narvik Sykehus.
- Takk til alle, dere gjør en fantastisk jobb hver eneste dag, avslutter banksjefen.