Hopp til innholdet

Meld skade på hus og hytte

Har du en skade på din bolig eller hytte skal du melde den her. Ved akutt vannskade må du stenge stoppekranen eller ta kontakt med en rørlegger om du ikke får gjort det selv. Ved behov for befaring av skaden vil vi rekvirere en partner som tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt.

Meld skade på hus og hytte

Her kan du melde skade på hus og hytte. 

Spørsmål og svar

Ved akutt vannskade, steng av vannet (stoppekran). Ring rørlegger hvis du ikke får stoppet vannet. Slå av sikringen i området som er påvirket. Flytt løse gjenstander. Fjern vann der det er mulig.
Hvis skaden dekkes av forsikringen, velger vi en leverandør som reparerer skaden, eller foretar et kontantoppgjør. Ved skade på eiendeler vil vi vurdere behovet for befaring eller kontantoppgjør etter innsendt dokumentasjon.
Meld skaden til politiet. Sikre stedet. Skaff oversikt over tapet og dokumentasjon over dette.

En naturskade er definert etter nærmere regler:

  • Storm
  • Flom
  • Skred
  • Jordskjelv

Blir du rammet av en naturskade bør du om det er forsvarlig sikre verdiene dine.

Hvis det er varslet flom eller storm bør du sikre gjenstander på en forsvarlig måte. Som for eksempel flytte eiendeler opp fra gulv og sikre løse gjenstander.