Hopp til innholdet
Et smilende par sitter på en sofa i sitt nye hjem, holder hender og snakker i telefonen.

Depositumskonto
  • Sikkerhet for leieforholdet
  • Enkel opprettelse
  • Full oversikt for begge

Få økonomisk trygghet med vår depositumskonto

Vår depositumskonto gir både leietaker og utleier sikkerhet ved leieforhold. Pengene er låst på kontoen og kan kun utbetales ved enighet eller rettslig avgjørelse. 

Kontoen opprettes enkelt elektronisk og signeres av begge parter via nettbank. Både utleier og leietaker har full oversikt over depositumet gjennom hele leieperioden.

Hvorfor velge vår depositumskonto?

Depositumskontoen gir trygghet for begge parter ved å sikre at pengene er plassert trygt gjennom hele leieperioden. Opprettelsen av kontoen er enkel, med mulighet for digital signering av både utleier og leietaker. Dette gjør prosessen rask og effektiv. Både utleier og leietaker har tilgang til kontoinformasjonen når som helst, slik at de kan holde oversikt over depositumet.

Hvordan opprette en depositumskonto

  1. Registrer leietaker: Leietakere som ikke er kunder må registrere seg digitalt for å kunne opprette en depositumskonto.
  2. Opprett sparekonto: Leietaker oppretter en sparekonto og setter inn beløpet som skal på depositumskontoen.
  3. Send inn leiekontrakt: En av partene sender inn signert leiekontrakt via nettbanken.
  4. Signering og sperring: Kontoen blir omgjort til depositumskonto, og en depositumsavtale sendes ut for signering med BankID av begge parter. Når avtalen er signert, sperres kontoen for begge parter.
  5. Varsel om fullføring: Vi varsler begge parter på SMS når kontoen er klar.

Avslutte depositumskonto

Når leieforholdet er over og utleier og leietaker er enige om fordelingen av depositumet, kan dere avslutte depositumskontoen. For å avslutte kontoen, må både utleier og leietaker sende en melding fra nett- eller mobilbank med bekreftelse på at beløpet skal utbetales. Deretter vil pengene utbetales i henhold til avtalen mellom partene.

Visste du at?

Depositumskontoer er pålagt ved lov for å beskytte både utleier og leietaker.

Gebyrer for opprettelse av depositumskonto skal dekkes av utleier, ifølge husleieloven.

Andre kontotyper

Relaterte artikler

Spørsmål og svar om depositumskonto

En depositumskonto er en konto hvor depositumet for et leieforhold settes inn. Pengene er låst og kan kun utbetales ved enighet mellom leietaker og utleier eller ved en rettslig avgjørelse. 
Først må leietaker registrere seg digitalt. Deretter oppretter leietaker en sparekonto, sender inn en signert leiekontrakt, og signerer avtalen elektronisk med BankID.
Hvis dere ikke blir enige, kan saken tas til forliksrådet for en avgjørelse.
Når leieforholdet er over, må både utleier og leietaker sende en melding fra nett- eller mobilbank for å bekrefte utbetalingen av depositumet.
Utleier betaler gebyret for å opprette depositumskontoen, i henhold til husleieloven. Rentene som opptjenes på depositumskontoen tilfaller leietaker.