Hopp til innholdet

Håndverkerforsikring
  • Dekker håndverkers plikt til å holde kontraktsarbeidet forsikret
  • Forsikringen dekker verktøy og utstyr, uavhengig av hvor dette befinner seg
  • Plutselige og uforutsette skader er dekket, inkludert brann, vann og tyveri

Komplett forsikring for håndverkere 

Vi har gjort det enkelt for deg som håndverker å være riktig forsikret. Siden vi kjenner bransjen og hvilke forsikringsbehov du har som håndverker, har vi samlet det du må ha i en og samme forsikring. 

Hva dekker forsikringen? 

Rettslig erstatningsansvar
Skade du kan påføre andre eller andre sine ting er dekket.

Kontraktsarbeid
Betyr at materialer og arbeidstimer som tilføres de ulike prosjektene er forsikret iht. Bustadoppføringslova eller Norsk Standard.

Verktøy og utstyr
Uavhengig av hvor ditt verktøy og utstyr befinner seg er det forsikret. Ta kontakt med banken i dag for å forsikre din håndverkerbedrift.

Snakk med en av rådgiverne våre om håndverkerforsikring

Hugo-Skog

Hugo Arnold Skog

Salgssjef Forsikring

91330783

Andreas Sorensen

Andreas Sørensen

Bedriftsrådgiver/ Autorisert Finansiell Rådgiver

41426244