Hopp til innholdet
Kunde som får hjelp av en rådgiver i et møte

Personalforsikring
  • Gir erstatning til de etterlatte om en medarbeider dør
  • Kan utvides med dekning for varig arbeidsuførhet grunnet sykdom
  • Kan utvides med dekning for varig medisinsk invaliditet

Hva er personalforsikring?

Med en personalforsikring kan du ta ekstra godt vare på medarbeiderne dine. Den dekker mer enn den obligatoriske yrkesskadeforsikringen.

Gruppelivsforsikring

Død Gir inntil 40G i erstatning til de etterlatte hvis en ansatt dør. 
Kan medforsikre ektefelle eller samboer Kan utvides til å gi inntil 15G i erstatning til ansatte om ektefelle eller samboer dør
Avtrapping Forsikringene kan avtrappes ved alder
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(PDF).

Annen sykdom

Uførhet Gir erstatning ved uførhet over 40 %, og medisinsk invaliditet over 50 % etter sykdom som ikke er yrkessykdom.
Tap i fremtidig erverv Velg mellom 22-30 G, 11-15 G eller 5,5-7,5 G i erstatning for tapet i inntektsmulighet etter uførhet.
Medisinsk invaliditet 4,5 G i erstatning ved varig medisinsk invaliditet
Utvidet medisinsk invaliditet Du kan utvide erstatning ved medisinsk invaliditet med 5,5-25,5 G

Snakk med en av våre rådgivere om personalforsikring

Hugo-Skog

Hugo Arnold Skog

Salgssjef Forsikring

91330783

Andreas Sorensen

Andreas Sørensen

Bedriftsrådgiver/ Autorisert Finansiell Rådgiver

41426244

Spørsmål og svar om personalforsikring

Personalforsikring hjelper til med å gi økonomisk støtte til dine ansatte ved sykdom eller dødsfall. Denne typen forsikring kan dekke alt fra tapt arbeidsinntekt til erstatninger ved varig menskade. Det er en måte å vise at dere bryr dere om deres ansatte og deres velferd.
Selv om det ikke er lovpålagt slik som yrkesskadeforsikringen, er personalforsikring sterkt anbefalt for alle typer bedrifter. Å tilby denne forsikringen til de ansatte kan hjelpe dere med å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere, og det viser at dere tar ansvar for medarbeiderne sin velvære.
G er folketrygdens grunnbeløp og brukes for å regne ut erstatningssummer. Summen oppdateres i mai hvert år, og du kan se hva beløpet er nå her (ekstern side)