Bærekraft og samfunnsansvar

Samfunnsansvaret til banken har vært en sentral del for verdiskapning og utvikling i våre markedsområder gjennom 120 år. Bankens aktiviteter skal sørge for balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring, for å sikre at fremtidige generasjoner får de samme mulighetene til å tilfredsstille sine behov som vi har i dag.

Grønne produkter

Nyheter

Spørsmål, kommentarer, eller samarbeid?