Hopp til innholdet

Talentstipend

Er du mellom 16 og 25 år og har et talent innen idrett, kunst eller kultur? Er du gründer og trenger kapital i oppstartsfasen? Vi støtter unge talenter på veien med å nå sine mål.

Toppsvømmer Ingeborg-Vassbakk-Loyning i konkurranse

Vi deler ut 30 000 kr til ti unge talenter

Felles for talentvinnere er at de våger å prøve der andre kanskje gir opp, og de ønsker å bidra positivt til regionen de er fra.

Talentstipendet deles ut til de som er i startgropa av karrieren, og skal hjelpe talenter ett skritt nærmere drømmen sin. 

Søk fra 1. august

Neste søknadsperiode er 1.-31. august 2024.

Hvem kan søke?

Dette må du vite før du søker

Søknaden er personlig, og du kan ikke søke på vegne av noen andre.

 • Du er i alderen 16-25 år (aldersgrensen er absolutt)
 • Du vil opp og frem innen ditt talent
 • Du har utmerket deg på nivå med de beste i ditt lokalmiljø
 • Du har et klart mål og en plan
 • Du er en god ambassadør for lokalsamfunnet
 • Du har gode og sunne verdier
 • Du bor, er fra,- eller har sterk tilknytning til vår region

For å sikre mangfold setter vi sammen en jury av folk i forskjellige aldre og ulike roller. I utvelgelsen blir følgende faktorer vektlagt:

 • Oppfyllelse av søknadskriteriene
 • Fordeling mellom idrett, kunst, kultur og gründere
 • Geografisk spredning av vinnere
 • Referanser

Avslag vil ikke bli begrunnet.