Hopp til innholdet

Styre, ledelse og organisasjon

Her finner du informasjon om bankens organisering, styre og ledelse.

Linken

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.

Visste du at..

En av Sparebanken Narviks styrker er korte beslutningsveier. Avgjørelser kan trygt tas av den som er nærmest problemstillingen med vår visjon og verdier som beslutningsverktøy.

 • Bjørn Harald Larsen - leder
 • Gunn Inger Einås-Eidum - nestleder
 • Ronny Moan
 • Reidar Schille
 • Mikael Rølvåg
 • Konstanse Karlsen
 • Ida Klippenvåg Wang
 • Cato Andrè Fredriksen
 • Marit Kvensjø
 • Tore Wiik
 • Christina Olsen Solberg
 • Karoline Østerberg
 • Linda Margaretha Klausen
 • Øistein Kaarbø
 • Lise Berg Larsen
 • Magne Johan Sebulonsen
 • PH Larsen
 • Karen Enevoldsen
 • Veronika Reinholdtsen
 • Line Sundby Johansen
 • Gøril Thune
 • Tina Føre Frantzen

Medlemmer

 • Frank Sundermeier
 • Linda Lien
 • Torgeir Lindgaard - ansatterepresentant

Varamedlemmer

 • Kari Ann Nygård
 • Veronika Reinholdtsen - ansatterepresentant

 

Styret

Styret velges av generalforsamlingen og leder bankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. 

 • Hugo Storø - leder
 • Gøril Bjerkan - nestleder
 • Lars Ivar Simonsen
 • Grete Rolandsen
 • Ørjan Johnsgård
 • Andreas Sørensen - ansatterepresentant
 • Marit Hienn
 • Terje Ingebrigsten
 • Karen Enevoldsen - ansatterepresentant

Ledelsen

Ledelsen er ansvarlig for den daglige forretningsvirksomheten overfor generalforsamlingen og styret, samt videreutvikling av banken og bankens økonomiske disposisjoner.  

 • Paul Carsten Holst - Administrerende direktør
 • Magne Nordstrøm - CFO (Chief financial officer)
 • Rune Mentzoni Olsen - Forretningsutvikler/ Leder kundesenter
 • Gjermund Hol - Leder Privatmarked Midt-Troms
 • Stein Trygve Bergland - Leder Bedriftsmarked
 • Tonje Sollie - Leder privatmarked
Paul Carsten Holst

Paul Carsten Holst

Administrende direktør

90995054

Magne Norstrøm

Magne Nordstrøm

CFO

91991336

Rune Mentzoni Olsen

Rune Mentzoni Olsen

Leder Salg/ Marked

97583648

Gjermund Hol

Gjermund Hol

Leder Privatmarked Midt-Troms

90109049

Stein Trygve Bergland

Stein Trygve Bergland

Leder Bedriftsmarkedet

91864355

Tonje Sollie

Tonje Sollie

Leder Privatmarked

99696020