Informasjon om behandling av personopplysninger:

 • Informasjonen Sparebanken Narvik samler inn om deg er navn, e-postadresse
  og telefonnummer.
 • Opplysningene som Sparebanken Narvik samler inn om deg vil bli brukt til å trekke
  vinnere av konkurransen. Innsamlede data vil ikke bli brukt til andre formål enn
  det som er beskrevet på konkurranse.sninfo.no og blir slettet når konkurransen er gjennomført.
 • Sparebanken Narvik behandler personopplysninger som er nevnt i henhold til bankens sin personvernerklæring.
 • Sparebanken Narvik er behandlingsansvarlig for innsamlede opplysninger.

Deltakelse i konkurransen skjer på følgende måte/vilkår:

 1. For å delta i konkurransen må du fylle ut deltakterskjemaet. Det trekkes 5 vinnere som hver vinner et weekendopphold for to personer til en verdi av 7500 kroner.
 2. Periode for å delta: 25.11.2021 til og med 01.12.2021.
 3. Det er gratis å delta i konkurransen.
 4. Du må være over 18 år for å delta.
 5. Vinnerne trekkes tilfeldig blant deltagerne gjennom hele konkurranseperioden.
 6. Trekningen blir gjennomført av representanter fra Sparebanken Narvik.
 7. Vinnerne blir kontaktet via telefonnummeret som er registrert.
 8. Sparebanken Narvik forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som bryter
  konkurransereglene, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere
  konkurransen/aktiviteten. Det samme gjelder om det blir påvist annen utilbørlig
  adferd.
 9. Sparebanken Narvik tar forbehold om endringer i konkurransereglene dersom det oppstår uforutsette hendelser utenfor Sparebanken Narvik sin rimelige kontroll.
 10. Ansatte og deres nærmeste familie, i Sparebanken Narvik og øvrige samarbeidspartnere kan ikke delta i konkurransen.