Hopp til innholdet
Ansatt på bakeri som snakker i telefonen
Pensjon

Eika Innskuddspensjon - Lønnsomt gode for ansatte og bedriften

I januar 2006 kom lov om obligatorisk tjenestepensjon, og myndighetene påla bedriftene å spare til pensjon for sine ansatte. Spareordningen skal kompensere for reduserte utbetalinger fra Folketrygden i fremtiden.

De fleste som etablerte ordninger for 17 år siden la seg på lovens minimum, 2% av lønn mellom 1*-12G (*endret til 2% av lønn fra 0-12 G per 01.01.2023).

Sparing til pensjon via arbeidsgiver har blitt et av ansattgodene som arbeidstakere setter høyest når godene skal rangeres, i tillegg til lønn. Dessverre er ikke 2% av lønn nok. Dette gjenspeiler seg også i statistikk fra Finans Norge, som viser at ca. 70% av bedriftene har valgt en bedre pensjonsavtale enn lovens minimum ved utgangen av 2021. 

 

En pensjonsordning er økonomisk gunstig for bedriften sett ut i fra flere forhold:

  • Gode ordninger skaper lojale ansatte
  • Bedriften står sterkere i konkurransen om de kloke hodene 
  • Ansatte kan bidra med egensparing etc. 
  • Utgiftene til pensjon kostnadsføres, og reduserer dermed skattegrunnlaget til bedriften
  • Sparenivået kan endres av arbeidsgiver 

Vi står nå foran et lønnsoppgjør hvor forventningene til lønnsvekst er høye. I lønnsforhandlinger kan en kombinasjon av lønn og pensjon være svært gunstig både for arbeidstaker og arbeidsgiver, og en høyere sparesats kan faktisk gjøre en bedrift til en mer attraktiv arbeidsgiver. Det er så enkelt at hvis en arbeidstaker har valget mellom to arbeidsgivere kan en bedrift med høyere sparesats på innskuddspensjonen for sine ansatte bli det foretrukne valget. 

Kontakt oss i banken, eller en av våre hyggelige kolleger i Storebrand, for å finne den pensjonsordningen som er best for deg og bedriften. 

Gjennomsnittlig spareprosent per bransje:

Bransje 2 - 3 % 4 - 5 % 6 - 7 %
Olje og Offshore - - 7 %
Finans og forsikring - - 6 %
Forskning og undervisning - - 6 %
Medlems-organisasjoner - - 6 %
Kraft og industri - 5 % -
Konsulenter - 5 % -
IT - 5 % -
Arkitekter - 5 % -
Helsetjenester - 5 % -
Bil, reparasjon og transport - 5 % -
Kultur og media - 5 % -
Farmasi - 5 % -
Nærings produksjon - 4 % -
Jus og regnskap - 4 % -
Entreprenørvirksomhet - 4 % -
Tekstil og møbel produksjon - 4 % -
Håndverkere - 4 % -
Jordbruk, skogbruk og fiske 3 % - -
Butikker 3 % - -
Frisør og hudpleie 2 % - -
Vikar og bemanning 2 % - -
Overnatting og servering 2 % - -

Viktig informasjon

Informasjonen ovenfor er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Ønsker du å vite mer om innskuddspensjon og fondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning, ta kontakt med din lokale Eika-bank for personlig rådgivning. Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ.

Informasjon om fondenes kostnader finner du her.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 

Innholdet på disse sidene er ikke å anse som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.