Hopp til innholdet
To jenter som klemmer hverandre

Kollektiv ulykke
 • Gir økonomisk støtte til familien om det skjer noe med et medlem eller en ansatt
 • Velg mellom erstatning for død, invaliditet eller begge deler
 • Valgfrie forsikringssummer

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe 

En ulykkesforsikring særlig tilpasset medlemmer av idrettslag, korps eller andre organisasjoner, barn i barnehage og skoleelever. Kan også kjøpes av firmaer på deres ansatte.

 • Ulykkesforsikring som er særlig tilpasset barn den tiden de er i barnehagen eller på skolen, eller på vei til og fra.
 • Passer også godt til medlemmer av idrettslag, korps eller andre organisasjoner.
 • Sørger for god dekning når lagets medlemmer driver ulike former for dugnadsarbeid.
 • Godt tillegg til yrkesskade- og fritidsulykkeforsikring.
 • Gir økonomisk trygghet dersom forsikrede rammes av en ulykke.
 • Kan omfatte skade ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter.
 • Velg mellom dekning hele døgnet, under organisert aktivitet eller kun i fritiden.
 • Erstatning etter medisinsk invaliditet avhenger av valgt forsikringssum og uføregrad.

Snakk med en av rådgiverne våre om forsikring av kollektiv ulykke

Hugo-Skog

Hugo Arnold Skog

Salgssjef Forsikring

91330783

Andreas Sorensen

Andreas Sørensen

Bedriftsrådgiver/ Autorisert Finansiell Rådgiver

41426244

Spørsmål og svar om Kollektiv ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring er en forsikring som dekker grupper som ansatte, medlemmer, elever eller deltakere i en organisasjon. Forsikringen gjelder for de som er oppført i forsikringsbeviset og har bostedsadresse i Norge.
Forsikringen dekker blant annet erstatning hvis et medlem eller en ansatt dør i en ulykke, livsvarig medisinsk invaliditet, og behandlingsutgifter opptil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Detaljer om dekningen finner du i forsikringsbeviset.
En ulykkesskade er skade på kroppen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre fysisk hendelse. Eksempler inkluderer trafikkulykker, og andre uventede hendelser som skjer i forsikringstiden.
Forsikringen dekker ikke skader som følge av sykdommer, selvforskyldt rus, eller risikofylte aktiviteter som motorsport, fallskjermhopping, og fjellklatring utenfor merkede løyper. Du finner en fullstendig liste over begrensninger i forsikringsvilkårene.