I en tid hvor et hundretalls bank-filialer rundt i Norge har forsvunnet fra kartet, satser banken mot strømmen. For øyeblikket er det kun en fysisk tilstedeværende bank i Midt-Troms. Nå skal den nye banken sørge for at kundene får større valgfrihet.

 Og det er et team med både erfaring og kompetanse som skal utgjøre lokalkontoret. Anita Heim (64), Heidi Møller Pedersen (45), Odd-Inge Larssen (47) og Gjermund Hol (52) har til sammen jobbet 75 år i finanssektoren – stort sett i Midt-Troms.

Anita Heim har jobbet i bank på Finnsnes siden 1972. Nå gleder hun seg til nye utfordringer.

  • Det skjer utrolig mye spennende i Midt-Troms. Mulighetene for næringslivet er enorme. Med en bank med masse lokal-kunnskap har vi muligheten til å ta raske avgjørelser, forteller senjaværingenHun har latt seg imponere over sin nye arbeidsgiver. Sparebanken Narvik har hatt en solid vekst i Narvik-regionen de siste årene. Sparebanken Narvik har de siste årene blant annet vært sentrale i utviklingen av Narvikfjellet og Polar Park. Og jobber etter verdiene nær, offensiv og kompetent.

Heidi Møller Pedersen har et strålende inntrykk av sin nye arbeidsgiver.

  • Det er noe som treffer meg ved banken! Jeg er levende opptatt av Finnsnes og Midt-Troms. Å få inn en lokal bank vil kunne være med på å gjøre en forskjell for oss som bor her. Nå bare gleder jeg til å komme i gang, forteller Pedersen.

Gjermund Hol har jobbet i bank i Midt-Troms i 17 år. I tillegg til kontoret på Finnsnes skal han også ha kontorplass på hjemplassen Bardufoss.

  • Fantastiske nyheter for Midt-Troms. Selv om bankene digitaliseres er personlig kundepleie og lokalkunnskap noe roboter og hovedkontorer aldri kan konkurrere mot. Vi opplever at vi har fått en arbeidsgiver som tar dette på alvor. Og som opplever stor vekst i Narvik-regionen med dette som et utgangspunkt, sier Gjermund Hol.

Allerede 1. juli er den nye banken bemannet. Da er Hol på plass sammen med Anita Heim og Heidi Møller Pedersen.

Odd-Inge Larssen starter opp 1. september.

  • Det skal bli fantastisk artig å få være med på dette. Vi har et stort nettverk og mye lokalkompetanse. Vi tror det er viktig for Midt-Troms å ha banker som fysisk er til stede og kjenner regionen. Det skjer utrolig mye spennende og da er det viktig at det er korte linjer mellom banken og kundene, sier han.

Banksjef i Sparebanken Narvik, Elling Berntsen, forteller at lokal-kontoret på sikt vil bety en helt ny strategi for banken.

  • Det er veldig mye som knytter Midt-Troms og Narvik-regionen sammen i årene som kommer. Vi har allerede fått på plass Hålogalandsbrua – som kutter reiseveien. Det skjer mye spennende innen reiseliv og forsvar. Og bygging av nytt sykehus i Narvik vil trekke mange mennesker fra Midt-Troms sørover. For oss som bank vil det åpne enormt mange muligheter å jobbe for samhandling, sier Berntsen.

Han mener etableringen på Finnsnes var et enkelt valg.Vår forretningsmodell dreier seg om å være nær og ha stor lokalkunnskap.

  • Å etablere seg på Finnsnes er et enkelt valg tuftet på en kombinasjon av at Midt-Troms nå fysisk er trukket nærmere Narvik-regionen gjennom Hålogalandsbrua, og stadig mer samarbeid mellom næringslivet i de to regionene, sier banksjef Elling Berntsen.