Veksel, nattsafe og innskuddsautomat

Bestilling av veksel skjer ved at det inngås avtale direkte med våre samarbeidspartnere Nokas eller Loomis. Avtale om nattsafe formidles via Nokas.

Veksel

Bestilling av veksel skjer ved at det inngås direkte avtale med våre samarbeidspartnere Nokas eller Loomis. Etter avtaleinngåelse vil en av disse levere veksel direkte til bestiller.
Nokas

Nattsafe (Dropsafe)

Avtale om levering av nattsafeoppgjør/ dropsafe inngås med vår samarbeidspartner for kontanthåndtering, NOKAS.

Ring telefon 91502580 eller les mer her

Innskuddsautomat

Beløpsbegrensninger gjelder for bruk av innskuddsautomat. Som bank er vi pålagt strenge krav av myndighetene når det gjelder å avdekke innskuddsmidlers opprinnelse. Bankene er i henhold til hvitvaskingsregelverket pålagt å avdekke midlenes opprinnelse, og transaksjoner som fremmer anonymitet blir vurdert å ha høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. I likhet med øvrige banker må vi til enhver tid forholde oss til gjeldende regelverk.

Kundetype Engangsbeløp Sum 30 dager
Privat (personnummer) 20.000 kr 40.000 kr
Bedrift (organisasjonsnummer) 20.000 kr 40.000 kr

 

Døgnåpne innskuddsautomater finner du ved vårt kontor i Narvik.

Beløpsgrenser innskuddsautomat

Beløpsbegrensninger for bruk av innskuddsautomat gjelder pr kundeforhold  Det vil si at alle kundens konti tas med når bruken måles opp mot innskuddsgrensene. Innskudd ut over disse grensene vil bli avvist av innskuddsautomaten. For kunder som har en større kontantomsetning og som vil bli berørt av disse nye beløpsgrensene, anbefaler vi dere å kontakte vår samarbeidspartner NOKAS salgch@nokas.com for å be om tilbud på alternative løsninger.

Kontanthåndtering - Priser