Visjon og verdier

Nær, offensiv og kompetent lokalbank i og for Narvikregionen.

Visjon og verdier

Visjon:
Sammen skaper vi gode opplevelser

Forretningsidè:
Vi skal være en selvstendig bank i Narvikregionen. Vi skal gjennom entusiasme, kompetanse og økonomisk styrke aktivt bidra til utvikling i regionen. Vi skal gjennom fokus på kundens helhetlige økonomi fremstå som relevant og kompetent ovenfor våre bedrifts- og privatkunde
Kjerneverdier
Våre kjerneverdier er vår viktigste markedsføring i kontakt med kunden og overfor samfunnet vi har vår virksomhet i. Disse preger banken, og den enkelte medarbeider er vår viktigste verdibærer.

Nær
Vi er forberedt, avdekker behov og tar relevante initiativ ovenfor kunden. Vi kaller det aktiv kundeomsorg.

Offensiv
Vi spør, ser muligheter og tar uoppfordret initiativ ovenfor kunden.

Kompetent
Vi er kompetente, entusiastiske og formidler løsninger som gir det beste resultatet for kunden og banken