Vi er stolt over at lokalbanken hele denne tiden har vokst i takt med byen og regionen. Slik ble det også i 2021. Banken leverer positiv vekst innenfor alle deler av virksomheten. Til tross for at 2021 i stor grad ble preget av koronapandemien, opplever vi en høy grad av optimisme i lokalsamfunnet.

 

Bruk av teknologiske løsninger har gjort at vi i langt større grad har kunnet være mer i kontakt enn tidligere med våre kunder, noe som vi helt å tråd med vår ambisjon om å være relevant for våre kunder – uavhengig av hvilken kanal som brukes. Jeg vil benytte anledningen å skryte av våre ansattes evne til rask omstilling og derigjennom kunne gi god kundeomsorg.

Tidenes beste resultat

I 2021 har banken oppnådd tidenes beste resultat. Det kunne vi ikke oppnådd uten at vi har lojale og fornøyde kunder som ser merverdien av å være kunder i en lokalbank som bruker mye av sitt overskudd til å støtte gode tiltak i lokalsamfunnet. Banken har valgt å doble avsetningen til gavefondet i 2022.

 

Selv om vi lever på mange av de samme gamle, gode prinsippene, har vi utviklet oss til en moderne bank, med et bredt produktspekter og elektroniske tjenester helt på høyde med alle banker i Norge. Banken skal tilby kompetent rådgivning og på denne måten bidra til å sikre økonomisk trygghet for kundene. Banken skal ha en økonomi og etikk som gjør det attraktivt å være kunde, medarbeider og samarbeidspartner.

 

På slutten av 2021 fikk vi høre om de gode mulighetene vår region har innenfor det grønne skifte i samfunnet. Det at store nasjonale og internasjonale bedrifter ønsker å etablere seg og delta i utviklingen lokalt, heier vi på i Sparebanken Narvik.

 

Reiselivsnæringen som har opplevd et par krevende år melder om enda mer samhandling og produktutvikling, noe vi tror kan være med på å løfte hele regionen ytterligere.

 

I mai 2022 får vi svar på om VM Alpin 2027 legges til Narvik. Et positivt vedtak vil kunne gi betydelige ringvirkninger for hele Nord-Norge. 

 

Filmen "Kampen om Narvik" står foran verdenspremiere. Vi vil da kunne kjenne på at en underkommunisert historie kommer fram i lyset. Forhåpentligvis vil denne gi oss mer kunnskap om det fantastisk og vanskelige jobben som ble gjort av de som forsvarte Norge med utgangspunkt lokalt i vår region.

 

Sammen skaper vi gode opplevelser sier bankens visjon. Dette er ingen selvfølge – bak en slik ambisjon ligger mye og godt arbeid – ikke minst sammen med våre kunder. Jeg kan love dere alle at vi fortsatt vil jobbe aktivt for at du skal oppleve at det ikke bare er noe vi skriver – men at det er gjennom handlinger vi beviser at vi mener alvor med det lokalbanken står for.

Elling