Frivilligheten er avhengig av offentlige midler og praktisk støtte når prosjekter og aktiviteter skal gjennomføres. Men det er ildsjeler, frivillige og organisasjonene selv som utvikler nye prosjekter og tiltak. 

Det er de frivillige sin kompetanse og motivasjon som avgjør hvilke aktiviteter som gjennomføres, og hva vi som bor her får gleden av å oppleve.

Det må dog aldri bli en hvilepute for det offentlige at frivilligheten utfører oppgaver i vårt velferdssamfunn. Samhandling blir viktigere og viktigere.

Jeg har selv vært så heldig å være til stede på flere arrangementer den siste tiden rundt omkring i bankens markedsområde. Og jeg blir like overrasket hver gang hvor mye ressurser og tid som ofte legges ned – dag etter dag, uke etter uke, år etter år. 

Alle sier at drivkraften er det å glede andre og kunne bidra i et lokalmiljø som de bryr seg om og som gir positiv energi og fellesskap i retur.

Ann Rebekka, Steffen, Helga og Yngve som jeg møtte på Bardufoss Skisenter hadde stått i spissen for å samle inn penger til ny tråkkemaskin. De hadde fokus på folkehelsa gjennom gode treningsforhold for alle, samtidig som de ønsket enda bedre å ta vare på miljø gjennom mindre utslipp fra en ny tråkkemaskin – dette er bærekraft i praksis. Uten deres innsats hadde det ikke vært mulig å realisere drømmen om ny maskin.

Anett, Mikael og Cato møtte jeg i den nye turnhallen som etableres i forbindelse med bygging av Narvik Ungdomsskole. Turnforeningen har fokus på barn og ungdom fra to til femten år. Klubben har også påtatt seg rollen med å øke samarbeidet med andre idrettsklubber på tvers av idrettsgrener. Slikt gir økt bolyst.

Prosjektet 8280 Kjøpsvik møtte jeg i Kjøpsvik kirke. Stein Harald og Roy-Arne hadde en felles ide om å jobbe med et lokalt prosjekt som inneholde gode tekster, flotte melodier og flere dyktige lokale musikere. Den hyllesten de framførte for sin heimplass og oppveksten i Kjøpsvik, er det bare å bli rørt av. Mange av tekstene ga rom for gode refleksjoner i en hverdag som kan oppleves krevende for mange.

Bjørnar, Torbjørn med flere som har sørget for at vi har fått en bru på 36 meter rundt "Knausen" inn i Tøttadalen. I takt med utbedringene av turtraseene som de har stått i spissen for, har bruken av Tøttadalen eksplodert. Under åpningen ble det sagt at dette er starten på en ny æra for fysisk aktivitet, helse og trivsel i nærmiljøet vårt. 

Fra Bjerkvik – som blir nevnt som best på dugnad i Narvik – ser vi stadig vekk en dugnadsgjeng som stiller opp for å gjøre det enda mer trivelig å bo der. Så snart de har gjort ferdig gangveien i fjæra, stikker de til fjells for å gjøre forholdene enda bedre på Herjangsfjellet. 
Når vi i tillegg får høre at Finn Magne Simonsen er nominert som årets Ildsjel fra Nordland Fylke samtidig som Tone og Roger Rustad er nominert som årets Nordlending, sier dette alt om den innsatsen de legger ned for fellesskapet.

Når jeg løfter fram noe av det jeg har opplevd den siste tiden, er det fordi jeg mener at innsatsen til de mange frivillige bidrar med fortjener annerkjennelse. 

Jeg sender en stor og uforbeholden takk til dere som bidrar til at våre lokalsamfunn har tilbud og aktiviteter som vi andre kan nyte godt av.