Antall lokasjoner øker fra tre til fem. Vi har ansatt fire nye rådgivere. Og vi skal ikke lenger bare være en bank for Narvik-regionen.

Dette er på alle måter en viktig hendelse i Sparebanken Narviks historie. Vi er selvsagt spent på hva slags velkomst befolkningen i Midt-Troms vil gi oss. Men det er et sjeldent kompetent og ultra-lokalt team vi har knyttet til oss.

For oss i Sparebanken Narvik har nettopp det nære vært en suksessfaktor. Vi skal være en bank der du er på fornavn med våre medarbeidere. Og med Gjermund fra Bardufoss, Heidi fra Finnsnes, Anita fra Senja og Odd-Inge fra Sørreisa har vi fire medarbeidere som kjenner Midt-Troms. Som gjennom totalt 75 års bank-kompetanse i Midt-Troms kan mer om bank bedre enn de fleste. Og som alle er offensive i hodet og nå skal ut å gi befolkningen i Midt-Troms de beste bank-tjenestene mulig å oppdrive.

I tillegg er etableringen å gjøre alvor av fest-talene som ble holdt da Hålogalandsbrua ble åpnet i vinter. Tilværelsen som «alene-by» er over. Gjennom brua er plutselig en lang rekke Troms-kommuner så nært at vi kan begynne å snakke om et felles bo- og arbeidsmarked. Vår etablering er å gjøre mer enn å snakke.

Vi vet at det allerede samarbeides godt i næringslivet. En rekke bedrifter i Midt-Troms er medlemmer av Visit Narvik – den organisasjonen i regionen som trolig har gått lengst i den grenseløse tankegangen. Midt-Troms er Norges største sjømatregion. Narvik er landsdelens logistikk-knutepunkt. Det er ingen regioner hvor forsvaret står sterkere enn i Midt-Troms. Nå foregår også en massiv opptrapping på Evenes og i Bjerkvik.

Gjennom våre nettverk og vår kompetanse vil vi fungere som et treffpunkt og en katalysator. For selv om både Narvik og Midt-Troms er områder med enorme muligheter, er det også områder med krevende utfordringer. Gjennom sentralisering og filialisering er det kjøttvekta som ofte avgjør. Der taper vi for ofte. Men hvis vi møtes oftere og snakker bedre sammen, kan vi motvirke dette i lag.
Men hva betyr dette for deg som kunde i banken? 
Hovedmotivasjonen vår er å yte ytterligere bedre banktjenester for dere som er våre kunder. Gjennom vekst og en større kapitalbase vil vi kunne være med på å realisere ytterligere gode prosjekter. Både gjennom vårt samfunnsengasjement og gjennom større økonomiske muskler. I tillegg til bredere kunnskap og et større nettverk.

Strategien vår ligger i hovedsak fast. Vi skal være nær. Kompetent. Og offensiv.

Vi skal fortsette å sette av penger til Forte – som i takt med vekst i nord også skal se mer mot nord i sine investeringer. Som man allerede har gjort gjennom Polar Park og det vi har bidratt med i Gratangen.

Jeg håper derfor at fokus på de mulighetene dette gir, er med på å forsterke motivasjonen hos alle oss som er opptatt av å leve i, av og for lokalsamfunnene.