I løpet av 2015 har alle mine flinke og dyktige kollegaer igjen bevist at det er mulig å drive en god og aktiv lokalbank i Narvikregionen!

Vi har fortsatt en ledende posisjon lokalt, selv om vi daglig opplever at noen gjerne vil utfordre oss. For oss er det uansett viktig å være en solid, godt forankret lokal bank som tør og vil satse langsiktig sammen med kundene og lokalsamfunnet.

Året 2016 er i sikte – et år som jeg håper og tror vil forandre Sparebanken Narvik til en enda bedre bank. Bare tanken på at vi skal få nye og tidsriktige lokaler på Det 4. hjørnet gir oss økt motivasjon og lyst. Jeg tror at bankens kunder og alle som bor i regionen, vil komme til å oppleve det nye bygget som starten på fornyelsen av Narvik som regionssenter.

2016 blir forhåpentligvis året hvor alle som bor i regionen opplever verdien av enda tettere samarbeid. Samarbeid kan ikke besluttes, men vil kun bli en realitet gjennom konkrete handlinger. Sparebanken Narvik har gjennom deltagelse i blant annet Sykhusalliansen søkt å etablere slike felles møteplasser for samhandling og kompetanseutveksling.

Til slutt vil jeg takke alle kundene som bruker banken – uten dere hadde vi ikke hatt en egen bank i Narvikregionen.

- We don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing.

Med ønske om en riktig god jul og et riktig godt nytt år til dere alle.

- Elling