For oss utgjør de som jobber der en forskjell. De gjør det tryggere å bo her, og de hjelper til når vi som enkeltmennesker eller familier rammes av sykdom. Gjennom flere møter på sykehuset har jeg truffet mange flinke og motiverte ansatte som alle ønsker det beste for sine pasienter, og for Narvik Sykehus.

Så fra alle oss i Sparebanken Narvik: Tusen takk til alle dere som jobber på Narvik Sykehus, dere gjør en fantastisk jobb hver eneste dag.

Når vi som bank valgte å bevilge kr 500.000,- til sykehusalliansen, er det fordi et godt og fullverdig helsetilbud er en bærebjelke og en absolutt nødvendighet i et levende lokalsamfunn.

Sykehusalliansen skal jobbe målrettet og aktivt med faglig og god argumentasjon som skal underbygge viktigheten av å beholde et fullverdig sykehustilbud i regionen. Det må ikke være slik at det er mer eller mindre tilfeldige politiske prosesser sentralt/regionalt som skal være styrende for hvilket sykehus tilbud vi skal ha i Narvikregionen.

Min personlige oppfordring er å gi større lokal makt til styring av sykehuset. La ikke kroner og ører bli styrende for organisering og oppgaver som skal løses. La heller kvalitet og relevans styre beslutninger.

Husk – helse er ikke kun et spørsmål om penger, men et spørsmål om verdivalg.

Selv har jeg valgt å bidra i styringsgruppen. Her opplever jeg til stadighet at lokal selvråderett kan utgjøre en vesentlig forskjell på avgjørelser som tas. Ståsted preger vurderinger. Når noen i Tromsø, Bodø eller Oslo utreder eller innstiller, må vi i Narvik respondere grundig, faglig, raskt og kraftfullt ut fra vårt ståsted.

Gjennom min aktive karriere som fotballspiller har jeg besøkt Narvik Sykehus flere ganger. Jeg har alltid opplevd god og riktig behandling. Det andre jeg har erfart er, til tross for at jeg er fra selve Narvik, jeg blør i hvert fall ikke saktere.

Vi ønsker alle å bevare og utvikle lokalsykehuset vårt. Da må vi også framsnakke sykehuset og hverandre. I tillegg må politikerne aktivt og kompromissløst slåss på våre vegne i alle fora, og direkte overfor Stortinget, uansett regjering.

Enhver vekstkraftig region må ha akuttberedskap og et fullverdig lokalsykehus!

Til slutt; tusen takk for et fabelaktig og bredt engasjement i hele Narvikregionen. Har dere innspill eller forslag dere ønsker jeg skal ta med inn i styringsgruppa, send meg gjerne en e-post

 

Med vennlig hilsen

100 %  Elling