Desember er en måned som skaper mye aktivitet, både i heimen og på arbeidsplassen. Det man ikke fikk gjort i løpet av 2017, må man nå bare planlegge inn i 2018.

Det har skjedd veldig mye positivt i regionen vår i året som har gått, og mye av dette skal vi høste av i mange år framover. Tenk hvilke økonomiske ringvirkninger som ligger i satsingen i Narvikfjellet, hvor Narvik får en splitter ny bydel. Flere av våre kunder skal få sine nye hjem der, og mange av de forteller meg direkte hvor stor pris de setter på oss som økonomisk samarbeidspartner.

På Evenes skal det investeres betydelig i og rundt etableringen av flybasen. En etablering som hele regionen vil ta del i økonomisk i mange år framover.

Det varslede samarbeidet i energibransjen og kommunesammenslåing er andre gode eksempler på områder jeg tror vil gi bedre vekstmuligheter for regionen. En sammenslåing av Nordkraft AS og Ballangen Energi AS, etter samme modell som Forte Narvik, vil gi Ballangen langt større økonomiske muskler som kan brukes til allmennyttige formål lokalt.

Nå helt på tampen av året vil jeg benytte anledningen til å ønske alle nye kunder vi fikk i 2017 hjertelig velkommen til oss. Jeg er samtidig stolt over alle de kundene som har vært med oss i flere år. Uten dere hadde det ikke vært noen lokalbank som kan støtte opp om utallige aktiviteter og arrangement i regionen. Jeg kan love dere alle at våre flinke medarbeidere vil fortsette å jobbe like hardt også i 2018, for å sikre dere en god økonomisk rådgiver som stiller opp ved behov.

Jeg ser fram til 2018 med stor spenning. Åpningen av Hålogalandsbrua vil knytte regionen enda tettere sammen, og gir oss alle muligheter til å skape enda høyere felles aktivitet. Og Norcems fabrikk i Kjøpsvik, en bedrift som i alle år har hatt enorm betydning for lokalsamfunnet, feirer sitt hundreårsjubileum. Det står det stor respekt av. 

Til slutt vil jeg ønske alle våre kunder en riktig god jul og et godt nytt år!