Bankens reise er en unik historie fra en spe start med små ressurser i Håkvik, til en bank med solid plassering i dagenes konkurransesamfunn.

Stiftelsen av gamle Ankenes Sparebank i 1901

Vi kan trygt si at banken har vært en viktig byggestein i utviklingen av lokalsamfunnet. Det gamle Nord-Norge var et nærmest pengeløst samfunn, der handelen mest foregikk ved varebytte. Da Narvik ble etablert i 1902, var det behov for å bygge opp et bysamfunn på kort tid. Mye skulle bygges, og dette krevde finansieringsmuligheter.

 

Banken ble faktisk etablert før Narvik kommune. Ideen ble tuftet på en start der rallare fra Ofotbaneanlegget sammen med befolkningen i indre Ofoten støttet opp med sine bidrag i form av innskudd. 


Først og fremst har vi konsentrert oss om å være bank, for våre bedriftskunder og for personkunder som ønsket å realisere sine drømmer. Vi har også gjennom generasjoner sørget for å knytte miljøer sammen, slik at lokale prosjekter har kunnet bli realisert.

Selv i etterkrigstidas vanskelige år utviklet banken seg i positiv retning. Det har derfor vært betryggende å vite at banken hele tida har stått fjellstøtt ved lokalsamfunnets side som et aktivt og positivt økonomisk senter i den nye malmbyen.

 

Banken har gjennom 120 år vokst i takt med byen og regionen. Vi er markedsleder i Narvikregionen, og banken er nå også sterkt til stede i Midt-Troms, noe som har gjort oss til en enda bedre lokalbank for en enda større del av vår region. Med over 18.000 kunder som er fordelt over hele landet, har våre digitale løsninger gjort det fullt mulig å være kunde i lokalbanken selv om du skulle velge å flytte.

 

Vi merker fortsatt at kundene setter pris på å ha en lokalbank som kjenner kundene og kan hjelpe til når behovet er der. I tider med stor sentralisering er det viktig at vi har noen som kjenner lokalsamfunnet, har lokal forankring og kan ta aktivt del i regionens utvikling med lokalsamfunnets briller på.

 

Selv om vi lever på mange av de samme gamle, gode prinsippene, har vi utviklet oss til en moderne bank, med et bredt produktspekter og elektroniske tjenester helt på høyde med alle banker i Norge. Banken skal tilby kompetent rådgivning og på denne måten bidra til å sikre økonomisk trygghet for kundene. Banken skal ha en økonomi og etikk som gjør det attraktivt å være kunde, medarbeider og samarbeidspartner. 

 

Du som kunde i banken skal være trygg på at vi framover også kommer til å opptre engasjert – ansvarlig og folkelig. Vi kommer aktivt til å fortsette med å ta del i kundenes og samfunnets behov, vekst og utvikling.

 

Vårt mantra om at sammen skal vi spille hverandre gode, vil fortsatt være en viktig premiss i Sparebanken Narvik.

 

For at vi skal bli enda bedre i framtiden er vi opptatt av at du som kunde gir oss tilbakemeldinger på ting som du mener vi kan forbedre. Vi har derfor i jubileumsåret laget en egen side på sn.no hvor du kan gi oss både ris og ros. Dette er en side jeg håper blir godt besøkt, da vi er opptatt av å fortsette å utvikle banken til felleskapets beste.

 

Som leder av banken er jeg veldig stolt over det som har skjedd gjennom bankens 120-årige historie. Jeg håper selvsagt også at du som er kunde i banken opplever at vi fortsatt utgjør en forskjell i hverdagen.

 

Elling