Når kunnskapsnivået stiger, blir det lettere å fatte de riktige beslutningene for så vel bedrifter som privatpersoner.

28. september gjennomfører vi sammen med Forte Narvik en stor næringslivskonferanse der vi har knyttet til oss mennesker med nettopp et slikt høyt kunnskapsnivå innenfor sitt felt.

Knut-Erik Dybdahl, Jan Andreassen og Per Mathias Høgmo har fått og tatt plass i nasjonale medier – mye på grunn av deres klokkertro på samhandling, kunnskap og prestasjon.  De har, gjennom nettopp solide kunnskaper i sitt felt, evnet å skape betydelige verdier og engasjement for sitt produkt samtidig som de har bygget opp en prestasjonskultur rundt seg selv.

For Sparebanken Narvik er ungdom viktig. Derfor føler vi et spesielt stort ansvar for at alle ungdomskolene i hele Narvikregionen skal gi sine elever kunnskap om egen økonomi. Gjennom prosjektet ” På egne ben” ønsker vi å formidle sunne holdninger og gode vaner til ungdom som for første gang skal håndtere egne penger. Vår samfunnskontakt Victor Vang er i tett dialog med skolene, og hittil har over 700 unge i vår region tatt ”økonomilappen” ved å vise forståelse for at personlig økonomi handler om tre ting. Kunnskap, holdninger og atferd.  Det lover godt for fremtiden.

Jeg mener kunnskap er en av de viktigste byggeklossene vi har når vi skal bygge en bedre region. Vi må lære av våre tre foredragsholdere, og ha fokus på samhandling, kunnskap og prestasjon. Eller for å bruke ordene til den britiske filosofen Edmund Burke; ” Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull”

Elling Berntsen
Adm. Dir.