Det nye Krigsmuseet er så mye mer enn bare et museum. Sparebanken Narvik støtter museet med én million kroner fordi vi ønsker å støtte idéen om at dette skal være noe mer enn et sted hvor man bare stiller ut effekter. Vi vil hjelpe til slik at museet kan presentere gode og tidsriktige utstillinger. I tillegg til å være museum, skal Krigsmuseet også være et dokumentasjonssenter. Derfor er museet også underlagt Kunnskapsdepartementet, og ikke Forsvarsdepartementet. Det skal knyttes forskere til museet, og disse skal ikke bare forske på tidligere kriger, men også på kriger som pågår i dag. En viktig jobb som vi mer enn gjerne bidrar til å støtte.

 

Lokalbanken er en viktig aktør i samfunnet, noe den i høyeste grad også var i aprildagene i 1940. Fram til beleiringen av Narvik ble brutt 28. mai, forsøkte man å holde bankvirksomheten i gang, men etter hvert skrumpet bankens beholdning av norske penger inn til et beløp på 940 kroner. Da måtte man gå til det helt spesielle skrittet å trykke nødpenger. LKAB, NSB og Narvik kommune gjorde det samme, og disse historiske trykkplatene har siden ligget i en safe i banken. Men med det nye museet på plass, har disse platene fått et nytt hjem der, hvor vi håper de vil få en sentral plass.

 

Vi er også veldig glade for å ha fått Krigsmuseet som nærmeste nabo i det 4. Hjørnet. Utviklingen i byen vår gjør at vi framstår som mer moderne og framtidsrettet, noe som har mye å si for omdømmet vårt som gjør oss til en enda mer interessant bo- og arbeidsregion.