Kundetilfredshet er kundenes samlede dom over hvordan de oppfatter leveransene fra banken over tid. At denne bare fortsetter å øke, viser at vårt valg om å prioritere kompromissløs kundeorientering høyt, gir resultater.

Hittil i 2016 har vi fått mer enn 600 nye kunder i banken. Vi vet at nærhet, gjennom et fysisk møte med en kompetent medarbeider, er helt avgjørende når man bytter bank. Som lokalbank opplever våre kunder at vi er mer fleksible til å hjelpe dem raskt når de har problemer, enn hva de større bankene er i stand til.

God kundeservice handler om mer enn bare å være tilgjengelig og yte rask service. Det handler også om å sette seg inn i kundens behov, og gi god rådgivning basert på produkter som har nytteverdi for kunden.

Ifølge undersøkelsen får vi også bedre tilbakemeldinger på bankens samlede omdømme, og at vårt lokale engasjement i og for Narvikregionen gir positive ringvirkninger. Bankens aktivitet styrker lokalsamfunnet, sier kundene i undersøkelsen. Dette betyr mye for oss. For oss er det viktig at det vi gir tilbake til Narvikregionen i form av sponsorater, gaver og gjennom Forte Narvik faktisk blir lagt merke til og satt pris på.

Kundene har svært høy tillit til bankens ansatte, og som leder av banken synes jeg det er gledelig at vi får følgende skriftlige tilbakemelding fra årets kundeundersøkelse:

«Sparebanken Narvik er en 4-stjerners leverandør som kjennetegnes ved å ha svært fornøyde kunder. Banken har en score på kundetilfredshet som er over gjennomsnittet til bankbransjen i Norge og vitner om en bank som setter kunden i sentrum for sin virksomhet. Barcode Intelligence gratulerer Sparebanken Narvik med godt resultat!».

Jeg vil til slutt takke alle kunder som har deltatt i undersøkelsen for hyggelig tilbakemelding, og for at dere tok dere tid til å besvare undersøkelsen. Jeg lover at vi fortsatt skal jobbe aktivt for at vi skal være den foretrukne banken for dere, og for andre i Narvikregionen.

Og sist men ikke minst, takk til alle medarbeiderne i banken som daglig gjør en forskjell for veldig mange. Uten dere hadde ikke Sparebanken Narvik vært der vi er i dag.


Øvre Fjellheissasjon september 2016