- Mens Sør-Norge raskt kapitulerte under de dramatiske aprildagene i 1940, fortsatte kampene om Narvik helt fram til 10. juni 1940. Dette er krigshistorie som altfor lenge har vært underkommunisert, men nå skal omsider det som skjedde her nord – med slaget om Narvik som en viktig del av historien – kommuniseres gjennom en storslått TV-serie!

Det er på høy tid at "Slaget om Narvik" får den anerkjennelsen det fortjener

Overfallet på Narvik, kampene, oberst Sundlos forræderi og gjenerobringen av Narvik var uhyre viktig, og av langt større internasjonal betydning enn selve overfallet på Norge. Narvik var på alle lepper i både England, Frankrike, Tyskland, Polen – for å nevne noen land.

TV serien og lokalbankens rolle

Forprosjektet til TV-serien skal utvikle manus, avklare finansiering internasjonalt og bygge det nødvendige nettverket for produksjon. Potensialet for synergier for regionen er meget betydelig. Byen Narvik vil ligge i navnet på serien – det vil gi store markedsmessige muligheter for å selge inn regionen overfor turistnæringen.

Derfor har Sparebanken Narvik sørget for at forprosjektet nå er fullfinansiert, ved å bevilge 500.000 kroner fra bankens gavefond. Banken lever i, av og for lokalsamfunnet, og med denne gaven viser vi at lokalsamfunnet støtter aktivt opp om, og heier på prosjektet.

Ringvirkninger

Dersom man lykkes med å legge store deler av produksjonen lokalt, viser tidligere erfaringer at minimum en tredjedel av produksjonsbudsjettet blir liggende igjen som positive investeringer og merforretning lokalt.

Banken tror at dette prosjektet vil gi Narvik og regionen er stort løft. Krigshistorien løftes fram, lokal identitet styrkes, nordnorsk samarbeid materialiseres, og merkevaren Narvik gjøres enda bedre kjent. 

Banken tror også at lokalt næringsliv, og samfunnet, vil sitte igjen med en betydelig gevinst ved realisering av et slikt mammutprosjekt av en TV-serie.

Nå når finansieringen er på plass, manusforfatter er lansert, hovedprodusent og Norsk Film Productions er klare, håper vi på fullproduksjon av Slaget om Narvik i 2019.