Vår erfaring er at mange unge mennesker ikke er så engasjert i utviklingen av regionen vår som de kanskje burde være. Årsaken til dette er nok sammensatt. Det kan være at de ikke slipper til der beslutninger tas, at de ikke er interessert, eller at de selv synes de mangler kunnskap. Dette skal Forum Narvikregionen jobbe aktivt for å endre.

Det er de unge som er fremtiden, og det er de som må mene noe om hva som er viktig for at Narvikregionen skal være en attraktiv region å bo og jobbe i. Konkurransen om kloke og dyktige mennesker kommer bare til å øke, og vi trenger tilflyttere til regionen. Da må alle de fantastiske mulighetene og tilbudene som finnes i regionen kommuniseres ut av de unge, i de rette kanalene.

Forum Narvikregionen skal være en arena for de unge mellom 20 og 40 år, som er, eller vil bli, patrioter av regionen, og som ønsker påfyll av kunnskap og verktøy for å bli gode ambassadører. Programmet skal utarbeides av deltagerne. Det skal gi kunnskap, bygge nettverk og gi dem stolthet.

Noen av temaene som vil bli berørt er:

  • Kunnskap om det private og offentlige næringslivet i regionen.
  • Potensiale for videre utvikling og vekst i regionen.
  • Hvordan påvirke, eller hva ambassadørene kan gjøre selv for å bidra og bli hørt.
  • Kommunikasjon – hvordan formidle en mening, synspunkter eller et budskap på best mulig måte

Helene Simonsen


På bildet: Helene Simonsen fra Narvikfjellet AS holder et innlegg på den første samlingen hos VINN

---

Vi håper at bidraget vårt skal være starten på en prosess hvor vi får enda flere unge mennesker engasjert i samfunnsdebatten, samtidig som de blir gode ambassadører for den flotte Narvikregionen. Første samling har allerede vært gjennomført hos VINN (som er prosjektledere), og engasjement og oppmøte var stort. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Vil du vite mer om Forum Narvikregionen, eller kunne du tenke deg å være med?

Ta kontakt med Bjørn Bremer i VINN. Du treffer han på mobil 91560664, eller på e-post bjorn@vinn.no