Som lokalbank er vi brennende engasjert i lokalmiljøet vårt. Vi ønsker at våre kunder skal bo i en så attraktiv by som mulig, og nettopp derfor er vi opptatt av å bidra økonomisk der vi ser at vi kan være til hjelp. Som for eksempel for kulturlivet i Narvik som manglet 500.000 kroner på å fullfinansiere et nytt flygel. Denne halve millionen fikk de i gave fra oss. Ikke nødvendigvis fordi vi er så opptatt av høykultur, men snarere fordi vi ser viktigheten av et godt kulturtilbud. Det handler om å skape et lokalmiljø med attraktive tilbud for alle.

Sparebanken Narvik bidrar på en rekke områder i lokalsamfunnet. Det være seg alt fra breddeidretten til gjenreisning av stupetårnet i Ornesvika, og det nye Krigsmuseumet.

Alt dette gjør vi fordi vi vil at Narvik skal være en by kundene våre er stolte av, trives i, og ønsker å bo i. Flygelet i Narvik Kulturhus er nok et eksempel på dette.

- Med et slikt instrument kan vi spille i Champions League. Narvik kulturhus blir en attraktiv plass for denne formen for kunst», sa daglig leder i kulturhuset Bjørnar Mikkelborg til Fremover.

Med andre ord åpner dette for muligheter vi ikke hadde tidligere. Og det er nettopp derfor vi bidrar.

Det nye flygelet skal innvies med en skikkelig konsert, og uten å vite hva som planlegges nevner jeg bare at flygelet i Stormen Kulturhus i Bodø ble innviet av selveste Leif Ove Andsnes. Hans «The Beethoven Journey» ble framført i seks byer: New York, Paris, Shanghai, Tokyo, London – og Bodø. Det sier litt om hva man kan oppnå når mulighetene først åpner seg. Her er det bare å sikte mot stjernene.