Forte Narvik - vårt bidrag til en sterkere Narvikregion

Et felles mål skaper grunnlag for suksess! Vi i Sparebanken Narvik ønsker å bidra til å bygge en sterk Narvikregion hvor det er attraktivt å bo og jobbe. Gjennom tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere skal vi fortsatt bidra til å skape vekst og utvikling i regionen.

Et felles mål skaper grunnlag for suksess!

Som lokalbank har vi et stort samfunnsengasjement, og vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til at Narvikregionen skal fortsette å vokse. Derfor tilbakefører vi hvert år deler av overskuddet i banken, til lokalsamfunnet vi er en del av. 

 

Vi er sponsor til en rekke idrettslag og hvert år har vi satt av 1 million som lag og foreninger kan søke på gjennom vår gavetildeling. Vi velger å tro at dette betyr mye for alle de frivillige som står på for å skape gode og trygge aktiviteter for store og små i vår region. Skal man sikre fortsatt vekst i regionen, trenger vi også et sterkt og konkurransedyktig næringsliv, gjerne med lokalt eierskap.

 

For å bidra til dette etablerte vi i 2011 Forte Narvik.

 

Sparebanken Narvik tilfører Forte Narvik kapital som investeres i lokalt og regionalt næringsliv.

 

Formålet er allmennyttig, samfunnsnyttig. Stiftelsen skal bidra til arbeidsplasser og bolyst ved investering i næringsvirksomhet. På denne måten sikrer vi lokalt eierskap og verdiskaping, sterkere kompetansemiljø, og på sikt en attraktiv Narvikregion.

 

Nå om dagen snakker vi mye om å få VM i alpint til Narvik i 2027. Ingenting ville glede oss mer. Men uansett om det blir VM eller ikke skal Narvikfjellet fornyes til glede for oss som bor i regionen og tilreisende. Opprustingen av Narvikfjellet er et prosjekt Forte Narvik er tungt inne i, og en omfattende og trinnvis utvikling av fjellet har startet. Forhåpentligvis krones dette arbeidet med VM i alpint i 2027.

 

Foruten Narvikfjellet er Polar ParkVisit NarvikNorut NarvikFunn og Astafjord Industrier noen av bedriftene som Forte Narvik har investert i.

 

Uten Forte Narvik hadde heller ikke Det Fjerde Hjørnet i Narvik sentrum, med en byggepris på 360 millioner kroner, blitt en realitet.

 

Det handler om å være med på å gjøre de store løftene. Det handler om å videreutvikle en by og region med uendelige muligheter. Vi ønsker mer enn noe annet at Narvik og hele regionen skal være så attraktiv som mulig. Først og fremst for oss som bor her, men også for alle andre. Og den jobben er vi godt i gang med.