Fiktive kundenummer

Vi kontakter nå samtlige kunder som er registrert med aktive innskuddskonti opprettet på fiktivt kundenummer. Bakgrunnen for dette er at myndighetene har satt klare regler for hvem som kan inneha konto, og bankene er pålagt å kunne identifisere alle kontohavere med fødsels- eller organisasjonsnummer. Det vil si at alle kontoer må være registrert på en reell person eller bedrift med tilhørende person- eller organisasjonnummer.