Bankens valgkomité har lagt frem valglisten for 2024, og det skal velges nye kandidater til bankens generalforsamling.

  • Det skal velges 4 faste medlemmer for de neste 4 årene,
  • og det skal velges 4 varamedlemmer for både fire og to år:
    • to varamedlemmer for fire år,
    • to varamedlemmer for to år

Samfunnet er bankens største eier, og samfunnet skal derfor være representert i generalforsamlingen - bankens øverste organ. Generalforsamlingen i Sparebanken Narvik består av 14 kundevalgte medlemmer (inkludert leder og nestleder), 4 kommunevalgte medlemmer, og 6 ansattevalgte medlemmer.

Hvorfor stemme?
Kundevalget gir deg som kunde en mulighet til å være med å bestemme hvem du ønsker som din representant i generalforsamlingen. 

Hva gjør generalforsamlingen?
Generalforsamlingen fører tilsyn med styrets forvaltning av banken. Det betyr mange interessante oppgaver som blant annet å godkjenne regnskap, gjøre disponeringer av overskuddet og velge styret. 

Hvem sitter i bankens generalforsamling?
Se oversikt over bankens tillitsvalgte.

Frist for å stemme er 25. februar.