Bli kjent med oss

Vi holder til lokalt og er tilgjengelige for deg som kunde. Du kan alltid kontakte oss for en prat.

Bedriftsmarked | Odd-Inge er utdannet ingeniør fra Ingeniørhøgskolen i Narvik og har videreutdanning innen økonomi og ledelse fra Høgskolen i Narvik. Han har jobbet 12 år i Danske Bank som Banksjef for bedriftsmarkedet i Midt-Troms. Før det jobbet han som fag/risikorådgiver for bedriftsmarkedet i If Skadeforsikring i Nord-Norge. På fritiden finner du han enten på topptur, eller som dommer på håndballbanen hvor han også har vært trener i en årrekke.

Privatmarked | Gjermund startet sin utdanning og arbeidsvirke i Forsvaret gjennom 10 år og har også utdannelse som diplomøkonom innen bank og finans fra BI. Han har totalt arbeidet 17 år for bank i Midt-Troms som rådgiver, filialsjef og med områdeansvar innen personmarkedet. I tillegg har han tatt stor del i aktivitet og idrettsadministrasjon på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå - og han sitter som Visepresident i Norges Skiskytterforbund.
Privatmarked | Anita Sara har mange tiårs erfaring fra privatmarkedet i Danske Bank i Midt Troms, og har jobbet i bank på Finnsnes siden 1972. De siste årene har hun jobbet som autorisert finansiell rådgiver med hovedfokus på kundens helhetlige privatøkonomi. Anita brenner for lokalsamfunnet og mener det er en vesentlig faktor at banken fremstår som kompetent og viser et stort samfunnsansvar. 
Heidi Møller Pedersen
Heidi Møller Pedersen
Autorisert Finansiell Rådgiver
Telefon: 92204887
Privatmarked | Heidi har lang erfaring med mennesker og rådgivning. Hun ble autorisert finansiell rådgiver i Sparebanken Narvik, og er svært glad for å få bidra til helhetlige og gode løsninger for våre kunder. Hun har bodd i Midt-Tromsregionen hele sitt liv, og kjenner mulighetene og området svært godt - og gleder seg til å kunne bidra aktivt ved å leve opp til kjærneverdiene nær, offensiv og kompetent.