Generalforsamlingen i Sparebanken Narvik består av 14 kundevalgte medlemmer (inkludert leder og nestleder), 4 kommunevalgte medlemmer, og 6 ansattevalgte medlemmer.

Hva gjør generalforsamlingen?
Generalforsamlingen er øverste myndighet i banken. Det er generalforsamlingen som velger styret til banken og påvirker hvordan banken ser ut. De tar del i viktige beslutninger (for eksempel hvordan overskuddet skal fordeles), stiller spørsmål og kommer med innspill. Dette resulterer i at generalforsamlingen påvirker hvordan banken styres.

Det skal velges 2 medlemmer til generalforsamlingen for de 4 neste årene.
Hvem kan være med i generalforsamlingen?

Kunder over 18 år som har - og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 NOK. Det er en fordel at kandidaten har interesse for bank/finans og lokalbankens rolle i samfunnet.

Hvordan stemmer jeg?
I likhet med valgbare kandidater, har man stemmerett hvis man er over 18 år, og i løpet av de siste 6 måneder hatt et innskudd på over 2.500 NOK. Følg lenken nedenfor for å gi din stemme.