I 2021 la Aker frem planer om å etablere grønn industri i Narvik. Det er snakk om produksjon av grønt stål, hydrogen og batterifabrikk. Grunninvesteringer for bygging av produksjonsanlegg for ammoniakk i Bjerkvik er i gang. Det er antydet at satsningene vil koste flere milliarder kroner, ta mange år å bygge og vil gi et betydelig antall arbeidsplasser.

Sverre Isak Bjørn skal fortelle hvor Aker er i prosessen rundt satsningen i vår region og morgendagens grønne industri.