Det er nå 3 år siden vi stengte ned samfunnet som følge av COVID19-pandemien. Sentralbanker og myndigheter verden over senket rentene og gikk inn med likviditet i markedene for å holde veksten oppe.

Nå har boliglånsrentene doblet seg, og alt har blitt dyrere. Hvordan ser det økonomiske bildet ut i dag? Klarer sentralbankene å styre prisveksten?

Stig Erik Brekke er Investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning. Han er kjent for å være direkte og tydelig i sine analyser om det økonomiske bildet, og vil fokusere på hvordan den økonomiske utviklingen i Norge og verden vil påvirke oss som privatpersoner - og som arbeidstakere/arbeidsgivere. 

Eika Kapitalforvaltning AS forvalter verdier for over 60 milliarder i norske og internasjonale verdipapirer. Selskapet er 100% eid av bankene i Eika Gruppen.