Skellefteå i Nord-Sverige har blitt omtalt som stedet å se til. Når man kommer til Skellefteå ser man tydelig at her skjer det noe. Dette var stedet flest ungdommer flyttet fra. Nå er det stedet flest unge blir igjen. Det bygges for milliarder, tilflytningen er stor og etableringen av grønne arbeidsplasser påvirker hele kommunens tjenester som skole, barnehage og helsetilbud. Hva har skjedd?

Anders Hjalmarsson er Adm. Direktør i Västerbottens Handelskammare og jobber på vegne av medlemsbedrifter for et sterkere næringsliv i Västerbotten. Det er mye erfaring å hente når Teco 2030 og Aker Horizons skal etablere grønne industriarbeidsplasser i Narvikregionen.

Under årets Fremtidskonferanse skal han dele erfaringer fra Skellefteå, og fortelle om den spennende utviklingen som har skjedd i Västerbotten.