Fra 100 besøkende om dagen til 25 i uken
Antall kunder som daglig besøker filialen i Bjerkvik viser en klar nedgående trend. I dag har vi i snitt 25 besøk ved kontoret i uken. Bankkundene er blitt mer selvbetjent. Fire av fem ordner hverdagsøkonomien via mobilbank. Hovedtyngden av lånesøknadene kommer digitalt.

Når de store økonomiske beslutningene skal fattes så avtaler man et møte og får gode råd av en rådgiver. Med ei reisetid på 15 minutter har vi valgt å samlokalisere kontorene i Narvik for å samle de ansatte og utvide innholdet i kundeleveransen.  Samlokaliseringen vil gjennomføres innen årsskiftet.

- Befolkningen har fått nye bankvaner og det må vi tilpasse oss. For å jobbe i takt med utviklingen samlokaliserer vi nå til kontorene i Narvik. Dette gjør vi for å styrke rådgivningen ytterligere på de flatene som kundene etterspør. Målet er at vi skal være tilgjengelige for langt flere av våre kunder i flere kanaler og på andre måter. Vi ser frem til å komme til et større kompetansemiljø som vil styrke oss internt, og det jobbes kontinuerlig for å forsterke kundeopplevelsen, sier Lisbet Bones, teamleder ved filialen i Bjerkvik.

- Vi har dog forståelse for at det kan oppfattes utfordrende for de kundene som tradisjonelt har fått hjelp til manuelle tjenester og ikke er tilstrekkelig digitale. Vi skal finne gode løsninger for å hjelpe de det gjelder, blant annet ved å sette opp nettbank kurs i løpet av november. Alle skal føle seg trygg på at regningene blir betalt, og pengene overført, selv om man må ordne dette selv, sier adm. direktør Elling Berntsen.

Hva betyr dette i praksis?

 • Vi er fortsatt tilgjengelige 
  Alle kundene beholder sin faste rådgiver. De bestiller time med rådgiveren og gjennomfører møtet når det passer. Det vil også være mulig å booke møter med en rådgiver i Bjerkvik.  
 • Innskudd og kontanter
  Minibanken og innskuddsautomaten avvikles. Vi har inngått et samarbeid med Norgesgruppen og Vipps om å ta ut eller sette inn penger i butikk, og muligheten for å ta ut penger i forbindelse med varekjøp i butikker vil i stor grad erstatte dagens minibanker over hele landet. Ved behov for innskudd/uttak vil dette være mulig på Joker i Bjerkvik og Joker i Gratangen. 
 • Banklokalet
  Bankbygget er dimensjonert for mange flere ansatte enn de tre som jobber ved filialen i dag. Eiendommen er sentralt plassert. Sparebanken Narvik ønsker derfor å selge bygget slik at andre aktører kan utvikle bygget/sentrumsområdet av Bjerkvik. 
 • Vi skal fortsatt bidra til utvikling i samfunnet
  Vi brenner for gode og attraktive lokalsamfunn, og det skal vi fortsatt gjøre. Løpende samarbeidsavtaler med lag og foreninger i regionen vil fortsatt være viktig for oss, sier Elling Berntsen og Lisbet Bones.